Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมคหกรรม-หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขนมปุยฝ้ายใบเตย
สูตรขนม

kaha01.JPG (336461 bytes) kaha02.JPG (283959 bytes)

ส่วนประกอบ

ผลไม้รวม

kaha03.JPG (263275 bytes) kaha04.JPG (295740 bytes)

น้ำใบเตย

แป้ง
kaha05.JPG (287799 bytes) kaha06.JPG (317429 bytes)
ร่อนแป้ง ผสมส่วนประกอบ
kaha07.JPG (317105 bytes) kaha09.JPG (379400 bytes)
ใส่น้ำใบเตย(สีเขียว) เอาใจช่วย
kaha10.JPG (283779 bytes) kaha08.JPG (299172 bytes)
ช่วยลุ้น สีที่ได้
kaha11.JPG (273671 bytes) kaha12.JPG (277851 bytes)
เทส่วนผสมลงภาชนะ เตรียมถ้วยใส่แป้ง
kaha13.JPG (232731 bytes) kaha14.JPG (258962 bytes)
หยอดแป้ง ใส่ผลไม้
kaha15.JPG (286238 bytes) kaha16.JPG (359994 bytes)
ช่วยกันหยอด ช่วยกันทำ
kaha17.JPG (293875 bytes) kaha18.JPG (277231 bytes)
เสร็จแล้ว-เตรียมนึ่ง ทำให้สุกด้วยไอน้ำ
kaha19.JPG (301092 bytes) kaha20.JPG (331065 bytes)
สุกแล้ว-น่าทานจัง นำออกจากลังถึง
kaha21.JPG (297120 bytes) kaha22.JPG (352187 bytes)
ช่วยกัน รอให้เย็น
kaha23.JPG (336091 bytes) kaha24.JPG (314093 bytes)
เข้าแถวรอ ใส่ถุงกลับบ้าน