Make your own free website on Tripod.com

   มะเร็งต่อมลูกหมาก  

            ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีลักษณะคล้ายผลลิ้นจี่ ทำหน้าที่ในการผลิตของเหลว เพื่อหล่อลื่น และนำส่งเชื้ออสุจิ ในขณะที่มีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา

สาเหตุ 
           
มะเร็งต่อมลูกหมาก ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่พบมากในเพศชายที่มีอายุ  50 ปี ขึ้นไป

อาการ
           
1. ปัสสาวะบ่อย ๆ
            2. ปัสสาวะเป็นเลือด
            3. อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
            4. อาจมีอาการปวดหลัง ปวดกระดูกร่วมด้วย

การตรวจวินิจฉัย
           
1. การตรวจทางทวารหนัก
            2. การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้  
            3. การตรวจอัลตราซาวด์ (คลื่นเสียงความถี่สูง) ของต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก
            4. การตัดชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมากไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง

ืทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

            ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันนี้ ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็น " มะเร็งต่อมลูกหมาก" ในบ้านเรามีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิธี นั่นคือ " การฝังแร่กัมมันตรังสี " (Brachytherapy Seeds Implant)

            มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการก่อตัวของเซลล์ภายในต่อมลูกหมาก และมักจะไม่แสดงอาการ แต่อาจจะทราบว่าเกิดมะเร็งด้วยการหาค่า PSA ซึ่งผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูง โดยในประเทศไทยผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

            ในสหรัฐอเมริกานั้นพบว่า มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเกือบ 200,000 รายต่อปี  และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 40,000 รายต่อปี แต่นับตั้งแต่ปี 2539 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีฝังแร่กัมมันตรังสีเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าทีเดียว

            สำหรับการบำบัดด้วยวิธีการดังกล่าว เมื่อมีการตรวจอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) เพื่อหาตำแหน่งของมะเร็งแล้ว แพทย์จะฝังเม็ดแร่กัมมันตรังสีเข้าไปในต่อมลูกหมาก โดยไม่ต้องผ่าตัดแต่จะใช้เข็มแทน ซึ่งเม็ดแร่ที่ใช้ในวิธี Brachytherapy นี้มีขนาดเล็กจิ๋วมาก คือกว้างเพียงประมาณ 0.8 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร เล็กกว่าเมล็ดข้าวสารเสียอีก

             เม็ดแร่ที่ทำจากไททาเนียมนี้ จะทำหน้าที่แผ่รังสีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง โดยมีผลในการรักษาประมาณ 2-3 เดือน และจะไม่มีผลทำลาย เนื้อเยื่ออื่นๆ ในร่างกาย เมื่อฝังเข้าไปแล้วจึงไม่ต้องเอาออกมา (เพราะจะหมดไปเอง)

            วิธีการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น และจะทำเพียงครั้งเดียว แต่อาจมีการบำบัดอื่นๆ ร่วมด้วย ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังแร่แล้วสามารถกลับบ้านได้ในวันถัดไป และสามารถกลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้ภายใน 2-3 วัน โดยในระยะแรกอาจจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อย หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียง และความเสี่ยงจากการฝังแร่นี้ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัด และการฉายรังสี (ดูจากล้อมกรอบ)

            ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีโอกาสรักษาให้หายได้สูงถึง 85-90% หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก และหลังจากได้รับการฝังแร่แล้ว เมื่อตรวจหาค่า PSA อีกครั้ง พบว่า ระดับ PSA ของผู้ป่วยลดลง ถึงระดับปกติหรือต่ำกว่าถึง 80%

            ผลจากการติดตามผู้ป่วยเป็นเวลาถึง 10 ปี พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ Brachytherapy สามารถดำเนินชีวิตได้ดีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสง หรือด้วยการผ่าตัด อย่างไรก็ดี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้อธิบายถึงทางเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ได้ตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเอง

มะเร็งต่อมลูกหมาก

             "ต่อมลูกหมาก" เป็นชื่อที่ได้ยิน และเรียกขานกันเป็นประจำนั้น หลายท่านที่สงสัย และยังไม่เข้าถึง ลักษณะ หน้าที่ และโรคที่เกิดกับต่อมนี้ดีนัก

            ต่อมลูกหมาก เป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงเชื้อในผู้ชาย อยู่ในตำแหน่งโดยรอบหลอดปัสสาวะส่วนต้นของผู้ชาย หรืออยู่ใต้หัวเหน่า บริเวณโคนอวัยวะเพศนั่นเอง หน้าที่สำคัญของต่อม คือ สร้างสารเคมี และอาหารสำคัญบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของตัวสเปิร์มในผู้ชาย ทั้งยังเชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นการเกิดลักษณะทางเพศของผู้ชาย (Secondary sex characteristics) เช่น มีขน เสียงเหมือนผู้ชายทั่วๆ ไป ต้องเข้าใจแต่เนิ่นๆ ก่อนว่าต่อมนี้ไม่ได้เป็นตัวสร้างสเปิร์มเอง ตัวเสปอร์มนั้นจะมีกำเนิดมาจากเซลล์ของลูกอัณฑะเท่านั้น 

            ต่อมลูกหมากจะโตขึ้นตามวัย และโตมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งจะพบว่าต่อมลูกหมากที่โตขึ้นนี้จะเริ่มอุดตันหลอดปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะลำบาก และการอุดตันทำให้ปัสสาวะคั้งค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมากกว่าปกติ จะสังเกตได้ว่ามักจะเกิดในผู้ชายวัยเกิน 60 ปีขึ้นไป ซึ่งถ้าปล่อยละเลยอาจโตมากจนปัสสาวะไม่ออก นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้อาวุโสเหล่านั้นได้                 

            การเกิดมะเร็งของต่อมลูกหมากนั้น เกิดจากเซลล์ของตัวต่อมลูกหมากนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ผิดปกติ กล่าวคือ มีการเจริญเติบโต และการแบ่งตัวของเซลล์เหล่านี้อย่างรวดเร็ว และมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การอุดตันหลอดปัสสาวะ หรือมีการทำลายเซลล์ปกติของต่อมลูกหมากอย่างมากมาย ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นเซลล์ที่โต และเบ่งตัวอย่างรวดเร็วนี้จะแทรก หรือเคลื่อนย้ายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ข้างเคียง หรือแม้กระทั่งอวัยวะสำคัญๆ ของร่างกาย เช่น ไต ตับ ปอด หรือกระดูก ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหาย และถูกทำลายไปในที่สุด ซึ่งเมื่อถึงระยะนั้นแล้วผู้ป่วยก็จะถึงแก่ชีวิตได้ 

            สาเหตุการเกิดมะเร็งที่แท้จริงไม่มีใครทราบ ได้มีผู้พยายามค้นคว้ามากมาย แต่ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ เพียงสันนิษฐานการเกิดขึ้นต่างๆ นาๆ หลายคนเชื่อว่าฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone หรือ androgen)  จะเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้เซลล์มะเร็งของต่อมลูกหมาก มีการเจริญเติบโตมากขึ้น

            มะเร็งของต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบได้อยู่เสมอในผู้สูงอายุ ส่วนมากจะเกิน 60 ปี ขึ้นไป แต่มะเร็งชนิดนี้อาจจะพบได้เป็นระยะๆ ในผู้ป่วยอายุน้อยลงกว่านั้น แต่มักพบเกิน 40 ขึ้นไป ในประเทศอเมริกา ได้รวบรวมพบว่าผู้ป่วยเป็นสูงถึง 17 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งในผู้ชาย ซึ่งจัดเป็นอันดับที่สามรองลงมาจากมะเร็งปอด และของลำไส้ในผู้ชายวัยประมาณ 55 ปี 

            อาการของมะเร็งของต่อมลูกหมากนั้นเป็นปัญหา เพราะอาการจะเป็นคล้ายคลึง หรือแทรกอยู่ในอาการของผู้ป่วยที่เป็นต่อมลูกหมากโตธรรมดา ซึ่งทั้งผู้ป่วย และแพทย์เองมักจะเลยอาการเหล่านี้เสีย บางคนคิดอยู่เสมอว่าเป็นโรคธรรมดาของคนแก่ แล้วก็ไม่คิดที่จะติดต่อ หรือปรึกษาแพทย์ของตน ดังนั้น มะเร็งชนิดนี้มักจะตรวจพบเมื่อเป็นมาก หรือมีการลุกลามไปสู่อวัยวะที่สำคัญๆ ของร่างกายดังกล่าวมาแต่ต้น ทำให้อัตราการตายของโรคนี้ยังสูงอยู่ 

            แต่ถ้าผู้ป่วยได้สนใจอาการที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว เช่นปัสสาวะลำบากเกิดขึ้นเร็วกว่าปกต หรือมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดกระดูก เลือดจาง (ซีด) กว่าปกติมาก หรือปัสสาวะขุ่น อาจมีเลือดเจือปนแล้ว ได้ปรึกษาแพทย์แต่ระยะแรกๆ ผู้ป่วยจะมีโอกาสดีขึ้น โดยเฉพาะในวิวัฒนาการทางการแพทย์ปัจจุบัน เรามีโอกาสได้รับตรวจด้วยเครื่องมือ หรือวิธีการที่สามารถสืบทราบได้รวดเร็ว และผลแน่นอน ทำให้การรักษาได้แต่ระยะแรกๆ ของโรค ซึ่งทุกท่านย่อมทราบดีว่ามะเร็งทุกชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าเราพบ และได้รับการรักษาแต่ในระยะแรก

            การรักษามะเร็งของต่อมลูกหมากนั้น จำเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดเป็นหลัก โดยเฉพาะตัดแหล่งกำเนิดของมะเร็ง และแหล่งกำเนิดของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันนี้ ได้มีวิธีการรักษามะเร็งชนิดนี้มากมาย นอกจากการผ่าตัดแล้วยังมีการรักษาด้วยยา ซึ่งได้มีความก้าวหน้า และผลดีขึ้นเรื่อยๆ การใช้รังสีรักษาก็ยังมีความจำเป็นอยู่เสมอ

            ความสำคัญของมะเร็งของต่อมลูกหมากก็ คือ การได้รับการตรวจ และรักษาแต่ระยะแรกๆ ของโรค ซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือ การสังเกตของท่านเมื่อเข้าสู่วัยทอง "ต่อมลูกหมาก" ถ้าท่านไม่แน่ใจหรือสงสัยในความผิดปกติในตัวท่าน โปรดอย่าลังเลใจ หรือละเลยที่จะปรึกษาแพทย์ของท่านเสีย

 

    

 

/ มะเร็งในระบบประสาท / มะเร็งของกระดูก / มะเร็งช่องปาก / มะเร็งกล่องเสียง

/ มะเร็งต่อมธัยรอยด์ / มะเร็งต่อมน้ำเหลือง / มะเร็งตับ / มะเร็งตับอ่อน / มะเร็งปากมดลูก /

/ มะเร็งมดลูก / มะเร็งรังไข่ / มะเร็งเต้านม / มะเร็งปอด / มะเร็งผิวหนัง /

/ มะเร็งต่อมลูกหมาก / มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / มะเร็งเม็ดเลือดขาว /

/ มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี /